Održan radni sastanak Asocijacije drvne industrije i šumarstva

 

 

U prostorijama Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, 15.09.2022. godine  održan je radni sastanak Asocijacije drvne industrije i šumarstva tokom kog se  vodila polemika o aktuelnim problemima koji pogađaju ovu granu industrije.

Proizvođači finalnih proizvoda istakli su da se godinama unazad suočavaju sa problemom adekvatnog obezbjeđenja sirovine u procesu pravljenja proizvoda visoke dodane vrijednosti, da su doprinosi na plate jako visoki i da je sve više prisutan deficit stručne radne snage, da cijene repromaterijala stalno rastu a da se sirovina izvozi, tako da su u pojedinim slučajevim i primorani na uvoz i šumskih sortimenata i rezane građe kako bi ostvarili ugovoreni izvoz.

Proizvođači su sve više zabrinuti kakvo će stanje na dalje biti zbog sve većeg porasta cijena energenata i repromaterijala te globalne krize.

Na kraju sastanka zaključeno je sljedeće:

• da je najvažnije da se obezbjedi dovoljno sirovine za proizvođače finalnih proizvoda
• zalagati se i dalje da na snazi ostane zabrana izvoza trupaca

Share This