Održan pripremni sastanak izlagača za deveti nastup bh. privrede na Međunarodnom sajmu namještaja imm cologne 2019

Danas je u Vanjskotrgovinskoj/ Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održan pripremni sastanak za bh. kompanije koje će, u okviru grupnog štanda Bosne i Hercegovine, izlagati na Međunarodnom sajmu namještaja imm cologne 2019, koji će se održati od 14-20. januara/ siječnja 2019. godine u Kelnu, Njemačka.

Projekat izlaganja na narednom imm 2019, realizira VTK/ STK BiH u suradnji i uz financijsku potporu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, te USAID WHAM Projekta – Projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima Američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Prema kriterijima selekcije, za izlaganje na grupnom štandu Bosne i Hercegovine odabrano je 8 bh. firmi, i to: BOKSIT a.d. Milići, BOSNIAN BEECH BOARD d.o.o. Visoko, DOMUS ARREDI d.o.o. Zenica, FEF Export Import d.o.o. Sarajevo, H.M.M. d.o.o. Gradačac, LIGNACON d.o.o. Teslić, MALAK GROUP d.o.o. podružnica JANJ Donji Vakuf, te SENEX d.o.o. Čelić. Navedene bh. kompanije će biti korisnice subvencije u troškovima nastupa koju obezbjeđuju VTK/ STK BiH, MVTEO BiH i USAID WHAM Projekat, te će imati punu organizacionu i savjetodavnu podršku u pripremi za sajam, što uključuje i mogućnost povezivanja sa potencijalnim stranim partnerima na sajmu.

Na pripremnom sastanku, bh. izlagači su upoznati sa najvažnijim elementima nastupa, kao što su: način registracije izlagača na sajmu, idejno rješenje BH štanda i raspored izlagača, usluge na sajmu, priprema i transport eksponata, marketing i PR, itd., a dobili su i dodatne informacije o USAID WHAM Projektu i mogućnostima za apliciranje pojedinačnih bh. kompanija za dobijanje bespovratnih sredstava.

Paviljon Bosne i Hercegovine ukupne kvadrature 209 m2, bit će smješten u Hali 5.1 (segment ‘Prime’) na sajmištu ‘Koelnmesse’, gdje se i održava sajam imm 2019. Dizajn i izrada štanda BiH povjerena je konzorciju domaćih firmi Ad Arte d.o.o. Sarajevo – U.D. Boms-Expo d.o.o. Gračanica.