Održan Okrugli sto na temu “Digitalizacija transportnog sektora u Bosni i Hercegovini u skladu sa direktivama i standardima EU“

 

 

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine dana 20.7.2018.godine održan je Okrugli sto na temu “Digitalizacija transportnog sektora u Bosni i Hercegovini u skladu sa direktivama i standardima Europske Unije.“

Okrugli sto je bio namijenjen predstavnicima bosanskohercegovačkih firmi koje se bave transportnom djelatnoću cestovnog prijevoza putnika i roba i špediterskim poslovima sa posebnim osvrtom na implementaciju digitalnih rješenja u njihovom poslovanju.

Cilj okruglog stola je podrška realizaciji programa digitalizacije transportnog sektora u Bosni i Hercegovini u skladu sa direktivama i standardima EU kroz učešće firmi predstavnica transportne grane privrede u implementaciji smjernica strategija i projekata koje će zajednički timovi realizovati u periodu 2018. – 2022. godina

Zaključak Okruglog stola treba da postavi polazne osnove za zajedničku strategiju implementacije dogovorenih smjernica kroz delegiranje predstavnika – privrednika svakog Udruženja/Asocijacija Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine u narednom periodu.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine će i u narednom periodu nastaviti sa organizacijom Okruglih stolova na temu digitalizacije transportnog sektrora u Bosni i Hercegovini, u gradovima Tuzla, Mostar, Banja Luka, Bihać i Brčko.

 

Share This