Održan konsultativni sastanak predstavnika Evropske komisije i kompanija iz regiona

 

 

Prateći potrebe kompanija sa zapadnog Balkana, Komorski investicioni forum zapadnog Balkana (WB6 CIF) organizovao je 19.04.2021. godine konsultativni sastanak predstavnika Evropske komisije i relevantnih kompanija iz regiona. Konsultativni sastanak je okupio 33 učesnika, a ispred Bosne i Hercegovine učestvovali su predstavnici Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i kompanije Arcellor Mittal, Zenica.

Donošenjem regulative u januaru 2019. godine (Uredba Komisije (EU) 2019/159) Evropska komisija je odredila mjere koje će biti na snazi u periodu od tri godine (uključujući i period izricanja privremene mjere), a ovaj period ističe 30.06. 2021.godine. Mjera koja je trenutno na snazi sastoji se od tarifne kvote {TRQ), zasnovane na istorijskom uvozu, koja je primjenjiva na uvoz u Uniju svake od 26 kategorija proizvoda obuhvaćenih Uredbom.

Trenutno EK sprovodi istragu o mogućem produženju zaštitnih mjera primenljivo na uvoz određenih proizvoda od čelika i željeza.

Uvedene zaštitne mjere direktno utiču na poslovanje proizvođača proizvoda od željeza i čelika u zemljama zapadnog Balkana. U maju 2020. WB6 CIF pozvao je EU da izuzme zapadni Balkan iz postojećih zaštitnih mjera na osnovu posebnih trgovinskih odnosa koje ove zemlje imaju sa EU (SAA).

Proizvođači željeza i čelika važni su akteri na tržištu WB6 i značajno učestvuju u BDP-u svake pojedinačne ekonomije u Regionu. Oko 67% ukupnog izvoza željeza i čelika iz WB6 usmjereno je na tržište EU, dok je uvoz željeza i čelika u WB6 iz EU oko 40-45%. S druge strane, oko 63% čelika koji se uvozi u WB6 porijeklom je iz EU.

Od 2018. godine izvoz WB6 se smanjio, kako u količini tako i vrijedonosno. Uvedene zaštitne mjere za uvoz u EU značajno su uticale na ovaj sektor u regiji i imaju negativan efekat na ekonomije zemalja ZB6.

Značaj trgovine željezom i čelikom je dvostran između WB6 i EU. Od 2016. godine oko 2/3 od ukupnog izvoza željeza i čelika iz regije WB6 je plasiran na tržište EU. Takođe, 4% EU izvoza željeza i čelika kao krajnju destinaciju imalo je Region WB6. Izvoz željeza i čelika iz zemalja EU u WB6 je ostao relativno stabilan (pad od 1,9%) u periodu 2018– 2020, dok je za isti posmatrani period region WB6 izvoz željeza  i čelika u EU smanjio  za 10,7%.

Share This