Održan IRU Partner Day u okviru IRU RoadMasters Forum-a

Međunarodna unija cestovnih prijevoznika (International Road Transport Union- IRU) je  25.11. 2020. godine oranizovala IRU RoadMasters Forum: IRU Partner Day za akreditirane trening centre IRU-a, a kojem su prisustvovali i predstavnici Vanjskotrgovinske komore BiH, dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK BiH i gdin. Mirza Konjo, saradnik za edukaciju u Institutu za edukaciju VTK BiH. Zbog otežanih mogućnosti kretanja i putovanja, te nemogućnosti organizacije javnih okupljanja, uzrokovanih globalnom pandemijom koronavirusa (COVID-19), ovogodišnji događaj je organiziran u formi online konferencije na Zoom platformi.

Predstavnici IRU-a su na početku online konferencije prezentirali utjecaj pandemije na globalnu ekonomiju, sa projekcijom evidentnog pada u cestovom prijevozu roba, a posebno u cestovnom prijevozu putnika. Procentualno  gledano, pad u cestovnon prijevozu roba širom svijeta se kreće od -22% do -11%. Predstavnici IRU-a su istakli kako krizni period ujedno predstavlja idealnu priliku za trening centre da realiziraju aktivnosti unaprijeđenja podrške svojim korisnicima, kao i unaprijeđenja kriznog menadžmenta općenito.

Industrija cestovnog prijevoza roba i putnika je u kontinuiranoj potrazi za jednostavnim, ali efikasnim rješenjima. S tim u vezi, IRU je razvila novu uslugu pod nazivom RoadMasters, za koju je organizirana posebna prezentacija dan prije, 24.11.2020. godine. IRU RoadMasters je rješenje koje mjeri sve elemente kompetencije vozača. Pruža menadžerima djelotvorne analitičke kontrolne ploče na nivou pojedinca, jedinice i kompanije, što im omogućava da poduzmu informirane mjere. RoadMasters je nova usluga IRU-a koja pruža: Jednostavnu i strukturiranu analizu vozačkih vještina, Procjenu kompetencija na geografskim lokacijama, poslovnim linijama i kooperantima, Izvještaje o automatiziranoj analitici vještina. Pored ove usluge, prezentirani su i sljedeći programi, dostupni u formi online učenja: Road Safety at Work: online kurs za menadžere, Safe Loading & Cargo Securing i Cargo Security.

Kada je riječ o postojećim nastavnim planovima i programima IRU-a, za koje ta institucija izdaje akreditacije trening centrima širom svijeta, istaknuto je da je najveće interesovanje za edukacijom iskazano za program CPC Driver (stručno osposobljavanje vozača u cestovnom prijevozu roba i putnika), sa učešćem od ukupno 80%. Slijede programi CPC Manager, ADR (prijevoz opasnih materija), Taxi Driver program i Safe loading and cargo securing (siguran utovar i osiguranje tereta). Imajući u vidu statističke podatke, posebno u kriznim vremenima sa kojima se svijet suočava u 2020. godini, evidentan je značaj industrije cestovnog prijevoza, a posebno ključnih aktera u prijevoza roba i putnika – vozača.

U panel diskusiji, predstavnici akreditiranih trening centara IRU-a podijelili su svoja iskustva organizacije edukacije u vrijeme pandemije koronavirusa (COVID-19). Zaključak većine akreditiranih centara jeste da je situacija uzrokovana pojavom koronavirusa itekako imala utjecaj i otežala način realizacije nastavnih planova i programa IRU-a, a posebno onih koji zahtijevaju da se nastava realizira u učionici i kroz praktični dio (na terenu). Ipak, prepoznata je prilika da se u budućnosti radi na implementaciji blended learning-a, odnosno kombiniranja realizacije nastave u učionici sa modernim i aktuelnim online metodama učenja (e-learning).

Iako je obim posla u 2020. godini varirao od države do države, na način da su neki trening centri zabilježili pad aktivnosti, dok su drugi u istom vremenskom periodu zabilježili povećan obim posla, većina je saglasna u svojim optimističnim projekcijama za 2021. godinu, te očekuju povećanje obima posla na polju organizacije edukacije. S tim u vezi, prilikom anketiranja u stvarnom vremenu za vrijeme trajanje ove konferencije, ukupno 92% ispitanika u sljedećoj godini planira proširiti svoj portfolio usluga. Procentualno gledano, na multiple choice osnovi sa mogućnošću odabira više odgovora, 71% ispitanika to želi učiniti kroz implementaciju rješenja sinkroniziranog/učenja na daljinu uživo, 65% kroz e-learning, 47% kroz certifikaciju vozača, 41% kroz specifične programe obuke za kompanije, 18% kroz trening vozača, 18% kroz procjenu kompanija, 12% kroz zapošljavanje, te ostalo 12%.

Na kraju online konferencije, predstavnici IRU-a su prezentirali program ADR 2021 i ključne izmjene i dopune u poređenju sa trenutnim programom.