Održan dvodnevni webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“

Dvodnevni webinar „Kako pripremiti uspješan projektni prijedlog za EU fondove“, u organizaciji Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, je uspješno realiziran 09.03. i 10.03.2022. godine.

U toku edukacije polaznici su upoznati sa programima EU relevantnim za kompanije i druge institucije u Bosni i Hercegovini, a koji će se realizirati u periodu 2021.-2027. godina, poput IPA III, Horizon Europe, Single Market Programme, Erasmus+ i sl. Pored toga, na obuci su prezentirani principi upravljanja projektnim ciklusom od programiranja do ocjene postignuća, pristup logičkog okvira po svim elementima, formiranje budžeta projekta kao i metodologija ispunjavanja projektne aplikacije po traženim elementima, te je u zadnjoj sesiji webinara učesnicima predstavljeno lobiranje u EU.

Webinar je bio interaktivan, a učesnici su imali priliku da dobiju odgovore na sva pitanja vezano za pripremu projektnog prijedloga za EU fondove.

Predavači na radionici su bili: mr.sc. Senad Hromić, Meliha Gekić-Lerić, dipl.oec. i dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal.