Održan događaj “Zelena hemija  –  izazovi i mogućnosti”

 

 

Projekat “Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim organskim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom i sektoru upravljanja opasnim otpadom u BiH” kojeg finansira Švedska, a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) predstavili su danas događaj  “Zelena hemija  –  izazovi i mogućnosti” koji je održan u prostorijama Međunarodnog Centra za djecu i omladinu u Sarajevu.

Nakon uvodnog obraćanja Eve Gibson Smedberg, šefice razvojne saradnje pri Ambasadi Švedske u BiH i Stephen Kinloch Pichat, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH, prisutnima se obratio i predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, ističući kako je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine pokrenula određene aktivnosti sa ciljem unaprjeđenja cirkularne ekonomije i jačanja zelenih lanaca vrijednosti.

“Prva aktivnost Komore je bila konferencija na ovu temu koja je okupila sve zainteresovane strane sa ciljem podizanja svijesti o važnosti uspostavljanja i jačanja zelenih lanaca vrijednosti, te cirkularne ekonomije u punom kapacitetu. Kroz saradnju sa UNDP-om, Komora je prepoznata kao važan partner u komunikaciji sa privredom, nakon čega se nastavila saradnja na temu projekta: „Okolinski prihvatljivo upravljanje postojanim zagađujućim materijama (POPs) u industrijskom sektoru upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini“, kao i kroz aktivnost u Radnoj grupi za izradu Mape puta cirkularne ekonomije za BiH – Imajući u vidu da je legislativni okvir Bosne i Hercegovine na svim nivoima vlasti najveća barijera sprovođenju funkcionalnog sistema cirkularne ekonomije i njegove važne komponente sistema, tj. sistema upravljanja otpadom, Mapa puta za cirkularnu ekonomiju BiH će biti važan dokument koji će dati preporuke za dalje djelovanje u pravcu unaprjeđenja legislativnog okvira”- rekao je predsjednik Egrlić.

Predsjednik je također istakao kako je VTK/STK BiH pored svih aktivnosti koje zajednički radi sa UNDP-om, samostalno pokrenula i niz aktivnosti u segmentu cirkularne ekonomije kao što su npr. ispitivanje mogućnosti uvozne supstitucije goriva dobijenog iz otpada u Bosni i Hercegovini, dizanje svijesti privrednika o nadolazećim trendovima dekarbonizacije, korištenje alternativnih, obnovljivih izvora energije i sl.

Događaj je okupio predstavnike privatnog sektora, akademske zajednice, profesionalaca iz oblasti zelene hemije, predstavnika vlasti i niz drugih interesnih strana kako bi se povećao stepen razumijevanja koristi od implementacije rješenja iz oblasti zelene hemije.

[wds id=”67”]

Share This