Održan besplatni seminar na temu „Ekonomska politika u doba krize“

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, uz podršku i u suradnji sa Predstavništvom fondacije Konrad Adenauer u BiH, organizirala je besplatni seminar na temu „Ekonomska politika u doba krize“, koji je održan 30. i 31.05.2022. godine u prostorijama VTK/STK BiH u Sarajevu.

U uvodnom obraćanju prisutnim polaznicima se obratila dr.sc. Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, te upoznala prisutne sa radom Instituta za edukaciju VTK/STK BiH, te edukacijama koje VTK/STK BiH planira realizirati u predstojeće periodu.

Drugog dana seminara, prisutnim se obratio gdin. Sven Petke, direktor Predstavništva fondacije Konrad Adenauer u BiH. Fondacija Konrad Adenauer podržava koncept Socijalne tržišne privrede, što je dobra osnova za razvoj jedne zemlje. Socijalna tržišna privreda traži aktivnu ekonomsku politiku. Upravo u aktuelnoj kriznoj situaciji aktivna ekonomska politika od velikog je značaja kako bi bile amortizirane posljedice ekonomske krize kao što je recimo inflacija.

Predavači na seminaru su bili prof.dr. Svetlana Cenić, dr.sc. Faruk Hadžić i mr.sc. Admir Čavalić.

Edukacija je bila namijenjena privrednicima, zaposlenim osobama iz javnog sektora, bankarskog sektora, vladinih institucija, te osobama koje žele steći nova ili proširiti postojeća znanja.

Cilj edukacije je bio približiti polaznicima osnovne pojmove makroekonomije, te omogućiti bolje razumijevanje fiskalne politike i politike dohotka u BiH, kroz niz interaktivnih predavanja i diskusija u sklopu svake oblasti. Također, polaznici su kroz praktične primjere naučili kako pronaći i analizirati neophodne statističke podatke, te kako voditi i upravljati ekonomskom politikom u doba krize.

Nosilac organizacije edukacije je bio g. Mirza Konjo, stručni saradnik Institta za edukaciju VTK/STK BiH.

Seminar je ocijenjen kao vrlo uspješan od strane polaznika, a isti je pohađalo 20 polaznika.

Share This