Održan 6. sastanak članova Odbora rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi

Odbor članova rashladne, klima tehnike i toplotnih pumpi je održan 23.02.2021. i tom prilikom je elaboriran izvještaj o radu u protekloj godini. Glavne aktivnosti tiču se izrade baze podataka/registra vlasnika opreme kojom će se omogućiti registracija rashladnih i HVAC uređaja, sa više od 3kg rashladnog medija, te tipa i količina korištenih supstanci koje oštećuju ozonski omotač i njihovih zamjenskih supstanci. Osim toga, baza će u konačnici osigurati i registraciju servisnih radionica, a po uspostavi valjanog sistema certificiranja i uvid u nivo kompetencija i stepena obrazovanja samih servisera.

Dalje aktivnosti u tekućoj godini će biti fokusirane na informisanje vlasnika rashladne opreme o promjenama u zakonskoj legislativi, te će Vanjskotrgovinska komora BiH kroz svoja udruženja i asocijacije na koje se to odnosi (mesna, mliječna industrije, trgovinski lanci, smrznuto voće i povrće,…) diseminovati sve važne informacije o neophodnosti registrovanja opreme kod entitetskih okolišnih fondova, angažovanje certifikovanih firmi/operatera za redovne provjere opreme u cilju izbjegavanja curenja štetnih supstanci.

Promovisana je BH verzija Pravila dobre prakse pri radu sa supstancama koje oštećuju ozonski omotač i/ili izazivaju globalno zatopljenje, te je podmeni komorske stranice postao “one stop place” za pronalazak svih informacija o ovom sektoru u Bosni i Hercegovini:

https://www.komorabih.ba/odbor-rashladne-klima-tehnike-i-dizalica-toplote/