Održan 2.sastanak stručne komisije za telekomunikacije –IKT Asocijacije VTK/STK BiH

Na današnjem sastanku stručne komisije za telekomunikacije i Regulatorne agencije za komunikacije BiH, raspravljalo se o implementaciji tačke 1.1.3. Akcionog plana za realizaciju „Politike sektora elektronskih komunikacija za period 2017-2021.godine“. Predstavnici stučne komisije za telekomunikacije IKT Asocijacije VTK BiH, mišljenja su da je neophodno izraditi smjernice za izradu procedura za izdavanje odobrenja za građenje, ostvarenja prava puta, odnosno prava na pristup, postavljanje, korištenje i održavanje EK infrastrukture i povezane opreme koja je teret na nekretnini na kojoj je izgrađena EK infrastruktura i povezana oprema. Nadalje, smatraju da bi izradom propisa koji prate korake od momenta projektovanja do realizacije krajnje tačke mreže, stvorilo jedinstveno tržište telekomunikacija na području BiH.

Na kraju sastanka dogovoreno je da članovi stručne komisije IKT Asocijacije VTK BiH, dostave imenovanja predstavnika u Radnu grupu Regulatorne agencije za komunikacije BiH. Planirani rezultat rada radne grupe su preporuke na osnovu kojih bi nadležni organi mogli harmonizovano mijenjati propise iz svoje nadležnosti.

Sastanku su prisustvovali predstavnici: BH Telecom d.d. Sarajevo, M:TEL a.d. Banja Luka, HT ERONET d.d. Mostar, ELTA-KABEL d.o.o. Doboj, TELEMACH d.o.o Sarajevo, RAK-a BiH.