Održan 16. sastanak CEFTA Pododbora za carine i pravila porijekla

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava privrednike da je u okviru predsjedavanja Bosne i Hercegovine CEFTA Pododborom za carine i pravila porijekla tokom 2019. godine, 04. i 05. aprila 2019. godine u Sarajevu održan 16. sastanak ovog Pododbora.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih CEFTA Strana, CEFTA Sekretarijat, te eksperti DG TAXUD-a i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) koji su CEFTA Stranama pružili podršku u izradi dokumenata.

Između ostalih dokumenata, najvažnija tačka dnevnog reda sastanka bila je razmatranje prijedloga „Odluke o uspostavljanju validacionog postupka za međusobno priznavanje nacionalnih programa ovlaštenih privrednih subjekata CEFTA Strana u pogledu sigurnosti i zaštite“ (AEOS).
Svrha donošenja ove odluke jeste implementacija CEFTA dodatnog protokola 5 o olakšavanju trgovine u smislu međusobnog priznavanja programa AEOS, koja je na sastanku Pododbora usaglašena i usvojena, te će biti dostavljena na usvajanje CEFTA Zajedničkom odboru u skladu sa procedurama CEFTA 2006 Sporazuma.

U skladu sa ovom odlukom nosilac statusa ovlaštenog privrednog subjekta u pogledu sigurnosti i zaštite jedne CEFTA Strana uživaće u ostalim CEFTA Stranama pogodnosti i prednosti iz članova 9. do 11. Aneksa III Dodatnog protokola 5, što podrazumjeva manji broj fizičkih kontrola i kontrola dokumenata o kojima će biti prethodno obavješteni, te prioritet prilikom carinjenja, koje se obavlja prije dolaska robe na carinu.

Na ovaj način biće pojednostavljne inspekcije koje se odnose na sve carinske postupke i smanjene formalnosti u najvećoj mogućoj mjeri, ubrzaće se razmjena podataka i dokumenata, te samim tim smanjiće se troškovi i skratiti vrijeme potrebno da se izvrši uvoz, izvoz ili provoz roba između CEFTA Strana, što je veoma važno za privredne subjekte koji tako ušteđena sredstva mogu preusmjeriti na proširenje proizvodnih kapaciteta i otvaranje novih radnih mjesta.

Takođe predstavljene su i usvojene Smjernice za implementaciju navedene Odluke koje će pomoći CEFTA Stranama da adekvatno provedu validacionu proceduru za međusobno priznavanje nacionalnih programa AEOS.

Tokom sastanka sve CEFTA Strane izvjestile su o najnovijem razvoju događaja po pitanju jačanja kapaciteta carinskih uprava vezanu za primjenu pune kumulacije i povrata carina između CEFTA Strana, o trenutnom stanju po pitanju pune kumulacije i povrata carina, te se postigao zajednički stav po pitanju revidirane PEM Konvencije.

Također, predstavljene su i usvojene Smjernice za jednoobrazno sprovođenje pune kumulacije i povrata carina između CEFTA strana koje su pripremili eksperti GIZ-a.

Puna kumulacija i povrat carina (tzv. pravilo DRAW BACK) će se primjenjivati samo u CEFTA Stranama od 01.07.2019. godine.Puna kumulacija znači da se sve operacije obavljene u zoni pune kumulacije (CEFTA Strane) uzimaju u obzir kod utvrđivanja porijekla izvoznog proizvoda.Nije nužno da materijal stekne porijeklo prije nego što se pošalje u drugu stranu učesnicu na daljnju obradu ili preradu. Omogućava fleksibilnost kada su specifična pravila za neki proizvod stroga.

Puna kumulacija i povrat carina je novina, koja nije do sada bila propisana u CEFTA Sporazumu, a koja je veoma značajna i kapitalna za privredne subjekte koji posluju unutar CEFTA-e. Ovime se privrednim subjektima omogućava velika ušteda kroz povrat carina na korištene repromaterijale bez porijekla prilikom izvoza gotovog proizvoda bosanskohercegovačkog porijekla u okviru CEFTA-e, s obzirom da su do sada trebali plaćati određeni iznos carine na repromaterijale bez porijekla.

Predstavljeni su i preliminarni nalazi i zaključci o napretku u uspostavljanju Zajedničkog okvira za upravljanje rizikom unutar CEFTA-e (CRMF) u pogledu Rezultata validacionih profila rizika i pilot programa. Takođe, predstavljen jeprijedlog strukture, sadržaja i tehničkih detalja regionalne/nacionalne baze podataka o unaprijed datim obavezujućim rješenjima i prijedlog tehničke solucije za unapređenje nacionalne i uspostavljanje regionalme baze podataka o unaprijed datim obavezujućim rješenjima.

Usaglašavanjem i usvajanjem gore navedenih dokumenata, postignuti su osnovni ciljevi propisani CEFTA Dodatnim protokolom 5, tako da je sada omogućeno privrednim subjektima CEFTA Strana da lakše posluju i da budu konkurentniji u svom poslovanju na regionalnom nivou.

Sastanak je ocjenjen kao vrlo uspješan od strane svih učesnika iz razloga što je usaglašena i usvojena jedna tako važna Odluka, a dodatno pripremljeni su i drugi dokumenti i projekti koji za krajnji cilj imaju olakšavanje trgovine između CEFTA Strana, od čega će najveću korist imati privredni subjekti u svom poslovanju.