Održan 1. Forum kvaliteta

Institut za certificiranje sistema u saradnji sa Vanjskotrgovinskom/Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizirao je u prostorijama Komore 1. Forum kvaliteta. Cilj Foruma je bio okupiti stručnjake iz područja kvaliteta zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sistema upravljanja u skladu sa zahtjevima međunarodnih standarda iz porodice ISO, ali i drugih, dok bi njegov zadatak bio unapređivanje teorije, prakse i kulture kvaliteta, podržavanje i provođenje naučnog i stručnog rada u području upravljanja, osiguranja i kontrole kvaliteta, te zalaganje za potpuniju primjenu rezultata naučno-istraživačkog i stručnog rada u unapređivanju sistema kvaliteta.

Učesnicima Foruma su se obratili i u diskusiji učestvovali direktor Instituta za certificiranje sistema d.o.o. Sarajevo Nedim Čaušević; Svetlana Cenić, Faruk Čaklovica, Faruk Hadžić.

U ime VTK BiH prisutnim se obratila Elma Kovačević-Bajtal, direktorica Sektora za edukaciju, kazavši da VTK BiH svojim primjerom želi da pokaže da poštuje međunarodne standarde iz porodice ISO, te da će Komora nastaviti da zagovara uvođenje sistema kvaliteta u poslovanje kao i da promoviše naučne radove koji doprinose njegovom poboljšanju.

Forum kvaliteta je bio prilika za prenošenje konkretnih iskustava iz prakse o primjeni najboljih alata/modela upravljanja čije korištenje u svakodnevnom poslovanju daje konkretne rezultate, a koji u krajnjoj distanci doprinose razvoju kulture kvaliteta, kvalitetu proizvoda, procesa ili ukupnog sistema poslovanja, odnosno stalnom unapređenju organizacije. Predstavljeni su primjeri razvoja organizacija koje za efektivnije sagledavanje vlastitih podataka koriste nauku i znanje.

Predavači na skupu bili su stručnjaci s velikim iskustvom u proizvodnji, kako lokalnog tako i internacionalnog karaktera, koji su na osnovu višegodišnje prakse prezentirali neke od alata/modela upravljanja koji funkcioniraju u njihovim organizacijama, kao i rezultate korištenja.

FORUM će nastaviti djelovati u duhu afirmacije politike kvaliteta i unapređivanja tržišne privrede, društvene odgovornosti i opće demokratizacije društva.