Konferencija na temu “Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom”

 

 

Slijedom nedavno održane konferencije na temu Zelenih lanaca, čiji je organizator bila Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, dopredsjednik Komore dr.sc. Vjekoslav Vuković sudjeluje danas na IV. Stručnoj međunarodnoj konferenciji “Zbrinjavanje i gospodarenje otpadom, Otpad-energetska sirovina budućnosti”, koja se održava u organizaciji Hrvatske udruge za razvoj i primjenu vodikovih gorivnih članaka H2-Hydrogen Cell Croatia, u Zagrebu. Sudionici konferencije su i HEET d.o.o. Prozor-Rama, te JP Elektroprivreda HZ HB d.d Mostar.

Konferencija koja se održava u skladu sa smjernicama i prioritetima Europske komisije “Europski zeleni plan” 2020/30/50, okupila je značajan broj predstavnika tijela vlasti, znanosti, gospodarskih komora i gospodarstvenika.

Sam početak konferencije obilježila je konstatacija da otpad nije smeće već energetska sirovina za proizvodnju suvremenih goriva: sintetičkih plinova, etanola, metanola, vodika i tome slično.

Prisutni su imali priliku upoznati se s razvojem tehnologija i rezultata hrvatskih proizvođača opreme u okviru kojih je predstavljen način dobivanja vodika i drugih goriva uplinjavanjem otpada, a koje su predstavile kompanije koje se intenzivno bave različitim načinima tretiranja otpada i njegovog recikliranja, te pretvaranja u čistu energiju, na koji način se rješavaju brojni ekološki problemi.

Sudjelujući na Okruglom stolu u okviru konferencije, dopredsjednik Vuković je istakao da pored ostalih, Bosna i Hercegovina raspolaže izuzetnim potencijalom kada je u pitanju otpad kojeg ima čak milijardu tona, a koji se ni na koji način ne tretira.

Kako je istakao, razlog tome su razne poteškoće s kojima se BiH suočava među kojima su: visoki operativni troškovi, nedostatak financijskih sredstava za neophodne investicije, nizak stupanj pokrića prikupljenog otpada, veoma nizak stupanj separacije otpada, odlaganje otpada na nesanitarne površine, legislativa koja nije harmonizirana s EU, slab institucionalni okvir, manjak kapaciteta stručnog osoblja na svim nivoima i loša javna osviještenost u oblasti upravljanja otpadom.
Kazao je kako smatra da je nužno usvajanje Pravilnika o upravljanju otpadnih vozila, Pravilnika o upravljanju otpadnim auto gumama, Pravilnika o upravljanju otpadnih ulja, Pravilnika o upravljanju otpadnih baterija i akumulatora.

Fokus konferencije je na upotrebi čistog H2, čiji se mix može koristiti u sustavima plinskog centralnog grijanja, toplana i industrijskih kotlovnica. Pogodan je za gradski prijevoz, komunalna i laka dostavna vozila, a može se koristiti i čista industrija čelika, aluminiuma, petrokemijska industrija, obalna i riječna plovidba u prijevozu putnika, roba i terete, šumarska i agro mehanizacija itd.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine u ovome vidi ekonomski, ekološki i socijalni potencijal, te otvaranje velikog broja radnih mjesta.

Share This