Ustavni sud Federacije BiH, odlučujući po ustavnom pitanju Kantonalnog suda u Zenici, te zahtjevu predsjednika Federacije BiH, o utvrđivanju ustavnosti člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, donio je, dana 12.11.2019. godine,  Presudu, kojom je utvrdio da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije BiH.

Ova presuda se odnosi na član Zakona koji definiše ponovno zapošljavanje osoba koje su već stekle uslove za penziju. Naime, po dosadašnjim odredbama zakona, osoba koja je stekla uslove za penziju, penzionisala se i počela primati penziju, ukoliko se zaposli, gubi pravo na penziju, izuzimajući određene kategorije penzionera koje su, i po postojećem Zakonu imale pravo na penziju i nakon (ponovnog) sticanja statusa osiguranika.

Presuda Ustavnog suda tretira pravo na penziju, u skladu s odredbama Ustava BiH, Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao stečeno pravo koje se ne može ograničiti ili oduzeti.

Prema našem mišljenju, Presudu Ustavnog suda Federacije BiH treba posmatrati u svjetlu mogućnosti zapošljavanja deficitarnog kadra, i ne bi se trebala negativno doživljavati. Nakon ove presude, biti će potrebno izvršiti izmjene Zakona o PIO kojim će se utvrditi jasna pravila, odnosno kategorije penzionera koje će moći primati penziju i istovremeno raditi, odnosno imati status osiguranika.

Presuda Ustavnog suda FBiH