Odluka i izmjena i dopuna Odluke Vijeća ministara BiH

 

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu.

Praktično se na vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu, kao i na posade i kabinsko osoblje zrakoplova, čije je krajnje odredište BiH, neće primjenjivati dodatni uvjeti za ulazak u BiH propisani Odlukom Vijeća ministara BiH od 15. 3. 2020. godine. U slučaju međunarodnog tranzita prijevoza robe cestovnim putem boravak posade teretnog vozila u BiH se ograničava na najviše 12 sati.

Također, ranije propisana ograničenja za ulazak u BiH, u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima, neće se odnositi na diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano, odnosno rezidentno u BiH, uz obavezu da se ovo osoblje pridržava svih mjera, koje su donijele nadležne institucije u BiH, uključujući i epidemiološke mjere.

Odluka i izmjena i dopuna Odluke Vijeća ministara BiH