Odluka Vlade Srbije o izmjeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19

 

 

Odluka Vlade Srbije o izmjeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću.

ODLUKA