Odbor Asocijacije drvne industrije i šumarstva- Nedostatak sirovine i radne snage gorući problemi

Prva sjednica Odbora Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u novom sazivu, održana je 01.10.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu. Na sastanku su analizirani rezultati vanjskotrgovinske razmjene drvne industrije i šumarstva za osam mjeseci 2019. u poređenju sa istim periodom 2018. godine, te razmatrana aktualna problematika drvoprerađivača.

Na sastanku je prezentiran podatak da je drvni sektor za osam mjeseci  ostvario izvoz od 879.633.601 KM, što je za 2,3 % manje  nego u istom periodu 2018.godine. Smanjeni izvoz drvnog sektora, kako je istaknuto, rezultat je manjeg izvoza proizvoda šumarstva za 10% i rezane građe za 11%, što je pozitivno. U posmatranom periodu izvoz finalnih proizvoda od drveta: namještaj, montažna drvena gradnja, građevinska stolarija, parket, ploče i furnir činili su 60,2% ukupnog izvoza drvnog sektora što je povoljnije nego u istom periodu 2018. godine, mada, kako je ocijenjeno, još uvijek je veliki izvoz rezane građe i proizvoda šumarstva.

Uvoz drvnog sektora za osam mjeseci 2019. iznosio je 292.475.603 KM ili 10,9% više  nego u istom periodu 2018. godine. Povećan uvoz je pretežno rezultat  porasta uvoza proizvoda šumarstva za čak 139,5% i nešto manjeg povećanja uvoza namještaja, građevinske stolarije, ploča i  rezane građe.

U raspravi je istaknuto da je i pored relativno dobrih  izvoznih rezultata, evidentno  smanjenje porasta izvoza i značajan rast uvoza proizvoda šumarstva, obzirom da se potrebne količine sirovine nisu mogle obezbjediti na domaćem tržištu i da se još uvijek  izvoze značajne količine šumskih sortimenata. Postoji bojazan, kako je ocijenjeno, da će u idućoj godini taj uvoz biti i veći ukoliko Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ne donese mjere koje će destimulisati izvoz šumskih sortimenata.

I pored toga što je drvna industrija suficitarna grana privrede, kako je rečeno na sastanku, proizvođači nemaju nikakvu institucionalnu podršku, a doprinosi na plate su jako visoki i sve je izraženiji problem odlaska radne snage i nedostatka potrebnih stručnih kadrova. Također,  još uvijek nisu doneseni propisi u Federaciji BiH iz oblasti šumarstva, nije usvojena izvozna strategija drvnog sektora Bosne i Hercegovine, tako da je očekivati da će se stanje u ovoj grani privrede do kraja godine  pogoršati ukoliko organi vlasti na svim nivoima ne shvate ozbiljnost situacije i potrebu brzog djelovanja.

Na kraju sastanka je zaključeno da je neophodna sistemska podrška proizvođačima/izvoznicima proizvoda viših faza prerade drveta, podsticaj zapošljavanja stručnih kadrova u kompanijama viših faza prerade drveta,  te smanjenje poreza i doprinosa na plate kao što je učinjeno kod tekstilne i kožarske industrije. Nadležna ministarstva, kako je istaknuto, trebaju  što prije djelovati kako bi se zaštitila drvna industrija koja ima kvalitetan finalni proizvod prepoznat i priznat na inostranom tržištu.

Na sastanku je prof. Vid Jovišević održao prezentaciju projekta SBA u BiH-Evropski okvir za razvoj strategija i politika za mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini.