Sistem zelenih prioritetnih traka za lakši promet vitalnih proizvoda

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obavještena od strane CEFTA Sekretarijata i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da je 10.04.2020. dogovorena lista osnovnih roba koja ce biti operativna za Zelenu traku od 13.04.2020. , koja je objavljena na web stranici CEFTA Sekretarijata.

Na on-line sastanku Koordinacijskog tijela CEFTA predstavnici CEFTA strana su odobrili spisak osnovnih roba.

Transport i trgovina osnovnim proizvodima imati će prednost u odnosu na ostale robe preko „zelenih traka“. Tok prometa će biti obezbijeđen putem 24/7 operacija na određenim prelaznim mjestima gdje se carinski i drugi potrebni postupci provode na najefikasniji način za svu robu, dajući prednost osnovnim robama.

Zelene trake su otvorene za svu robu, robe identikovane kao osnovne robe koristit će odvojenu traku.

Kao dio mjera koje treba poduzeti za ublažavanje poremećaja u transportu i trgovini robom uzrokovanih mjerama predostrožnosti poduzetih radi osiguranja sprečavanja epidemije COVID-19, strane CEFTA zadužile su Sekretarijat da poduzme potrebne mjere za olakšavanje prevoza i trgovine svim robama, sa posebnim ostvrtom na osnovne robe.

Unaprijeđen je sistem elektronske razmjene podataka (SEED), koji podržava elektronsku razmjenu podataka prije dolaska između carinskih uprava u okviru CEFTA-e. SEED će se koristiti za elektroničko slanje podataka o dolasku prioritetnih pošiljaka unaprijed svim agencijama koje se bave carinjenjem robe, tako da se agencije mogu unaprijed pripremiti i da se tim pošiljkama može dati prvenstveni prolaz. Na taj način će se ubrzati postupak carinjenja robe prve potrebe.

CEFTA lista neophodnih proizvoda sadrži osnovne namirnice za hranu i stočnu hranu i listu medicinskih potrepština Svjetske carinske organizacije.

U zavisnosti od potreba CEFTA strana, popis osnovnih roba može se preispitati i izmijeniti.

Sprovođenje koncepta zelene trake započet će 13. aprila 2020. godine na predviđenim prelaznim mjestima koja pružaju potrebne usluge 24/7.

CEFTA Sekretarijat je obavijestio strane da se očekuje, zbog specifičnosti svih CEFTA strana, da navedeni sistem olakšavanja transporta vjerovatno neće moći zaživjeti u potpunosti počevši odmah od 13.04.2020, te da će adaptacija svih strana vjerovatno potrajati 7-10 dana.

Svi podaci o restrikcijama koje su uvele CEFTA Strane, uključujući i liste i update lista roba koja ide na Zelene trake, te podatke o kontrolama roba na ovoj listi, dostupni su na https://cefta.int/covid-19/ . Na ovoj stranici moći će se naći i drugi vezani podaci o prometu roba između CEFTA Strana.

CEFTA lista osnovnih roba- Ažurirana 21.04.2020. godine

Granični prelazi za zelene trake