Od 1. januara u Francuskoj obavezno označavanje mrtvih tačaka na vozilima

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od IRU-a da je u Francuskoj od 1. januara 2021. godine obavezno da sva teška vozila (teretna i putnička vozila) posjeduju postavljen signalni uređaj na takav način da bude vidljiv s bočnih i zadnjih strana vozila.

Uredba kojom se preciziraju uslovi za postavljanje i model znakova mrtve tačke na ovim vozilima biće uskoro objavljena. Ova obaveza se odnosi na teška vozila čija ukupna dozvoljena težina tereta prelazi 3,5 tone, uključujući i vozila registrovana u državi koja nije Francuska. Uredba iz svog područja primjene isključuje poljoprivredna i šumarska vozila, vozila zimske službe i interventna vozila službi koje upravljaju putnom infrastrukturom.
Za nepoštivanje ovih odredbi, predviđene se novčane kazne.

Legislativa koja uređuje ovo područje objavljena je na sljedećim linkovima:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532379
https://www.securite-routiere.gouv.fr/sites/default/files/2020-11/19_11_2020_am_signilisation_angles_morts-1.pdf