Od 1. januara 2020.godine i bilateralni prijevoz tereta sa Latvijom bez dozvola

 

 

Na sastanku Mješovite komisije za međunarodni cestovni prijevoz između Latvije i Bosne i Hercegovine, održanom u Rigi, u svojstvu člana delegacije Bosne i Hercegovine, pored predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, prisustvovao je i predstavnik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Podaci o robnoj razmjeni, koje su predstavile obe delegacije, pokazali su da obim robne razmjene iz godine u godinu bilježi porast. Razumijevajući ovu činjenicu, a u želji da se osigura da transport ne bude prepreka daljem razvoju bilateralne trgovine između dvije države, na sastanku je odlučeno da pored veće liberaliziranog tranzita, od 01.01.2020.godine i prijevoz tereta između dvije države (bilateralni prijevoz), takođe bude liberaliziran (bez dozvola), a da se razmjenjuje samo godišnja kvota dozvola za prijevoz iz/u treće države od 100 dozvola.

Delegacije su razmijenile i kontakt informacije o organima nadležnim za regulaciju međunarodnog prijevoza putnika, te druge informacije koje se tiču stavova nadležnih ministarstava po određenom broju otvorenih multilateralnih pitanja.

Protokol sa ovog sastanka sačinjen je na engleskom jeziku i isti je dostupan na sljedećem linku

Share This