Obustavljanje privremenog uvoza po ATA karnetima u Brazil

 

 

Brazilski carinski organi su objavili informaciju da se od 01.01.2022. godine ATA karnet neće moći koristiti kao carinski dokument za privremeni uvoz i izvoz robe u i iz Brazila, usled nepostojanja nacionalne organizacije koja bi preuzela funkciju garanta i izdavaoca ATA karneta, a koja je neophodna za nastavljanje programa.

Roba koja je po ATA karnetima privremeno uvezena u Brazil do 31.12.2021. godine će ostati u privremenom uvozu kako je i dogovoreno, a garantno udruženje koje je trenutno aktivno će garantovati za carinske obaveze koje mogu proisteći iz nepravilnog postupanja sa ATA karnetom.

ATA karneti koji su se koristili za privremeni uvoz u Brazil i kojima je odobren rok za ponovni izvoz robe iz Brazila do 31.12.2021. godine, će biti prihvaćeni za regularano okončanje privremenog uvoza, zavisno od prethodno odobrenog datuma za ponovni izvoz robe, roka važenja ATA karneta i procedura ustanovljenih u specifičnim pravilima.

Ukoliko je neophodno produžiti period važenja privremenog uvoza, ovo se mora izvršiti u zemlji privremenog uvoza robe (Brazilu), uz odgovarajuće napomene u zamjenskom ATA karnetu prije 31.12.2021. godine.

Ukoliko je neophodno izdati zamjenski ATA karnet, u slučaju da je karnet izgubljen, uništen ili ukraden, to je moguće učiniti i nakon 31.12.2021. godine, ali se mora odnositi na privremeni uvoz odobren do tog datuma i u roku važenja ATA karneta.

Nakon 31.12.2021. godine privremeni uvoz po ATA karnetu u Brazil neće biti moguć.

Share This