Objavljena raspodjela CEMT dozvola za 2023.godinu

 

 

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u postupku definiranom Pravilnikom o CEMT dozvolama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 46/2021) – https://komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/08/Pravilnik-o-CEMT-dozvolama-46-2021.pdf, dana 06.12.2022.godine, objavilo je na službenom web portalu, raspodjelu CEMT dozvola za 2023. godinu, koja je dostupna na linku https://www.transportnedozvole.gov.ba/cemt-dozvole/raspodjela.

Pored toga, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, objavilo je i rezervnu listu raspodjele, koja je dostupna na linku https://www.transportnedozvole.gov.ba/cemt-dozvole/rezervna-lista.

Share This