Obavještavaju se privrednici da je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 37/19 objavljena Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe.

Ovom Odlukom propisuju se uslovi za sticanje nepreferencijalnog porijekla robe, postupak za izdavanje dokaza o nepreferencijalnom porijeklu robe, način dokazivanja i dokumentacija kojom se potkrepljuje, metode administrativne saradnje, kao i postupak kontrole i nadzora, u skladu sa članovima od 27. do 32. Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/15) te pravilima vezanih za harmonizaciju nepreferencijalnih pravila porijekla u okviru Svjetske trgovinske organizacije i preporukama Svjetske carinske organizacije.

Podsjećamo da je tokom prošle godine u Ministartsvu spoljne trgove i ekonomskih odnosa BiH, a u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom, organizovan sastanak sa zainteresovanim privrednicima čije prijedbe su uvažene prilikom izrade navedene Odluke, te da je Spoljnotrgovinska komora BiH već u januaru 2019. godine zainteresovanim privrednicima organizovala edukaciju na temu ove nove Odluke.

Takodje, podsjećamo da Uvjerenje o porijeklu koje je definisano ovom Odlukom izdaje Spoljnotrgovinska komora BiH.

Službeni glasnik BiH- Odluka o nepreferencijalnom porijeklu robe