Objavljena lista prijevoznika koji učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2022.godinu

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine objavilo je informaciju koja je dostupna na https://www.mkt.gov.ba/Publication/Read/objavljena-lista-prijevoznika-koji-su-dostavili-zahtjeve-za-raspodjelu-cemt-dozvola-za-2022-godinu o listi prijevoznika koji učestvuju u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2022.g. https://www.transportnedozvole.gov.ba/cemt-dozvole/zahtjevi.
Prema navedenom, a u skladu sa odredbama čl.11. stav 2. Pravilnika o CEMT dozvolama https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/08/Pravilnik-o-CEMT-dozvolama-46-2021.pdf prijevoznik može izjaviti prigovor na listu, koji dostavlja Ministarstvu u roku od 8 dana od njene objave na web portalu.
Na objavljenoj listi, kod pojedinih prijevoznika je evidentirana potreba za dopunom dokumentacije, te Ministarstvo poziva prijevoznike da u roku od 8 dana od dana objave liste, dostave nedostajuću dokumentaciju.