Obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije

 

 

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, uz tehničku pomoć IPAK projekta i finansijsku pomoć Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, 9. decembra organizirala je konferenciju kojom je obilježen Međunarodni dan borbe protiv korupcije.

Na konferenciji je pored obraćanja ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u BiH, ambasadora Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH, zamjenika šefa Delegacije EU u BiH i šefica Misije OSCE-a u BiH, kao i drugih međunarodnih i domaćih eksperata, predstavljen i nacrt Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024. godina, koji je sačinila Agencija  u saradnji sa interesornom radnom grupom.

Direktor Agencije Hasim Šabotić u uvodnom dijelu konferencije naglasio je da u BiH postoji institucionalni, pravni i strateški okvir za borbu protiv korupcije, ali da postoje manjkavosti koje se trebaju otkloniti.

U prvom panelu Konferencije, pod nazivom „Predstavljanje prednacrta Strategije za borbu protiv korupcije 2020-2024.  i potrebe za profesionalizacijom tijela za sprečavanje korupcije u BiH“,  u ime Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, čiji predstavici su vodili radionice koje su se ticale izrade prijedloga Strategije za borbu protiv korupcije tj. onog dijela Strategije koji se odnosio na – Prevenciju korupcije u privatnom sektoru, obratila se Elma Kovačević-Bajtal.

“Ovo je prva strategija borbe protiv korupcije u BiH kojom se dodjeljuju konkretne aktivnosti privrednim asocijacijama jer njihove članice tj. predstavnici privatnog sektora, trebaju uzeti učešće u ovom procesu, iz prostog razloga što su upravo oni glavni pokretač privrednog razvoja. Jer, njihov glas, kao glas privrede protiv korupcije, može najbolje doprinijeti uvođenju prakse izbjegavanja, podmićivanja i uvođenja samoreguliranja, kroz donošenje kodeksa ponašanja i pravilnika o poslovnoj etici. Mi kao komora pozdravljamo uključivanje predstavnika raznih institucija u izradu Strategije borbe protiv korupcije (2020-2024) a sve s ciljem mogućnosti doprinosa privrede rješavanju gorućeg problema, na osnovu iskustava i vlastitih stajališta. Smatramo da je samo uključivanjem čitavog društva u borbu i samo na sistemski način, moguće suzbiti korupciju, pri čemu je važna opredjeljenost samih institucija za suočavanjem i rješavanjem ovih problema“- kazala je u svom obraćanju Kovačević-Bajtal.

U  pomenutoj radnoj grupi, pored predstavnika komorskog sistema BiH (VTK/STK BiH, PK F BiH, PK RS i PK Brčko Distrikta BiH), učesvovali su i predstavnici FIPA-e, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva finansija i trezora, Direkcije za evropske integracije, Agencija za javne nabavke, Transparency internationala i drugih agencija, organizacija i konsultatskih kuća.