Obavještenje za prijevoznike u vezi Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je  Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva donio Naredbu broj: 01-33-6301/20 od 09.11.2020. godine, kojom je, između ostalog, propisano: „Ograničava se kretanje stanovništva na cijelom teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine u vremenu od 23:00 sata uvečer do 05:00 sati ujutro narednog dana.“

S tim u vezi, a radi neometanog obavljanja cestovnog prijevoza,  obavještavamo da je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija pripremilo primjer Potvrde o angažiranju vozača, koji vam je dostupan u prilogu.

 

Naredba 01-33-6301/20 od 09.11.2020. godine

Potvrda o angažiranju vozača (BS)

Potvrda o angažiranju vozača (HR)

Potvrda o angažiranju vozača (SR)