Obavještenje za članice Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore BiH

 

 

ASA Banka d.d. Sarajevo, statusnom promjenom pripajanja Vakufske banke d.d. Sarajevo, postaje pravni sljednik Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa danom 01.12.2021. godine. Transakcijski račun broj: 1602000000456505, koji je Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine imala otvoren u Vakufskoj banci, se mijenja i od 01.12.2021. transakcijski račun broj: 1344701007089586 pripada ASA Banci d.d. Sarajevo.

Share This