Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini, da postupak usklađivanja međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje provodi Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine.
Zahtjevi za usklađivanja se podnose kontinuirano putem pošte preporučeno ili se predaje neposredno na protokolu Komore u toku cijele godine.

Zahtjevi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na propisanom obrascu (Prilog 1. Pravilnika) sa prijedlogom reda vožnje i dokazom o uplati propisane naknade Komori.

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora Vanjskotrgovinske komore BiH, prvo javno otvaranje podnesenih zahtjeva izvršit će se dana 01.12.2014. godine (ponedjeljak) sa početkom u 9:00 sati, u sali br. 1 na V spratu Vanjskotrgovinske komore BiH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.
Prijevoznici koji su dostavili zahtjeve za usklađivanje bez dokaza o uplati propisane naknade, dužni su izvršiit uplatu propisane naknade i dokaz o uplati dostaviti na sljedeću adresu:

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
sa naznakom „NE OTVARATI – DOPUNA DOKUMENTACIJE ZA USKLAĐIVANJE“.

Naknada u postupku usklađivanja iznosi:
1) za usklađivanje međunarodnog reda vožnje – 400 KM za svaki najavljeni polazak i povratak (200 KM polazak + 200 KM povratak);
2) za usklađivanje međuentitetskog reda vožnje – 300 KM za svaki najavljeni polazak i povratak (150 KM polazak + 150 KM povratak);

Uplatni račun:

Svrha uplate  Naknada u postupku usklađivanja redova vožnje
Primatelj  Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja  1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos  ………. KM
Vrsta uplate  ˝0˝
Broj poreznog obveznika  Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj