Obavještenje – Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza

Vanjskotrgovinska komora BiH obavještava pravna lica koja obavljaju djelatnosti međunarodne špedicije i međunarodnog prijevoza roba, da je u Službenom glasniku BiH, broj 68/21 od 09.11.2021.godine objavljeno Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sustavom elektroničke razmjene podataka.

Navedenim Uputstvom propisan je način popunjavanja i podnošenja carinske deklaracije za postupak provoza sustavom elektroničke razmjene podataka – EDI, korištenjem novog elektroničkog provoznog sustava (New Computerised Transit System-NCTS) na nacionalnoj razini (u carinskom području Bosne i Hercegovine) i to: standardne elektroničke provozne deklaracije i “Obavještenja o predočenju robe” u vezi elektroničke provozne deklaracije prije predočenja robe. Također, detaljno su razrađene struktura elektroničke provozne deklaracije, formalnosti u okviru postupka provoza korištenjem sistema elektroničke razmjene podataka, kao i podnošenje i prihvaćanje elektroničke provozne deklaracije.

Uputstvo stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u “Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.

Tekst Uputstva možete preuzeti ovdje: Uputstvo o popunjavanju carinske deklaracije za postupak provoza sustavom elektroničke razmjene podataka.