Obavještenje UINO BIH za bh privredne subjekte – EUR 1 obrazac

 

 

Određeni broj privrednih subjekata se posljednjih dana suočio sa nedostatkom obrazaca EUR 1, koji bi u značajnoj mjeri doveo do otežanog izvoza domaćih proizvoda i poskupljenja ukupnih troškova izvoza. Navedeno može dovesti i do nekonkurentnije pozicije za izvozno orijentisane proizvođače, te do prestanka izvoza određenih proizvoda, što bi svakako moglo rezultirati nastupanjem nesagledivih negativnih posljedica za privredu.

Slijedom informacije dostavljene od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da je UINO na zalihama imala određenu količinu obrazaca EUR 1 – obrazaca kojima se dokazuje porijeklo proizvoda iz neke zemlje, pa tako i iz BiH, te su tokom prošle sedmice postojeće zalihe raspoređene na lokacije po carinskim ispostavama gdje su obrasci EUR 1 bili najpotrebniji.

Trenutno na svim lokacijama, odnosno svim carinskim ispostavama UIO postoji dovoljna količina EUR 1 obrazaca, te se poslovni procesi, odnosno izvozno carinjenje roba može nesmetano odvijati.

Također, raspisan je ponovni postupak javnih nabavki za vršenje usluga štampanja obrazaca, te je otvaranje ponuda po novo raspisanom tenderu 31. maja 2022. godine.

Share This