Obavještenje: Svim strancima dozvoljen ulazak u BiH sa negativnim PCR testom

 

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 16. sjednici održanoj 10.09.2020. godine donijelo Odluku broj: 165/20, o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, kojom su granice Bosne i Hercegovine otvorene za sve strane državljane, pod uvjetom da imaju negativan test na koronavirus ne stariji od 48 sati.

Stranci koji ispunjavaju uvjete za ulazak u Bosnu i Hercegovinu, propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočenje negativnog PCR testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati do trenutka ulaska u Bosnu i Hercegovinu, precizirano je Odlukom.

Ulazak u BiH bez predočenja negativnog testa na virus SARS-COV-2 omogućen je za:

  • Državljane Crne Gore, Republike Srbije i Republike Hrvatske kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici, koji su državljani drugih zemalja;
  • Posade i kabinsko osoblje aviona, čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina;
  • Vozače i suvozače teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu, uz uvjet da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje duže od 12 sati;
  • Posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu;
  • Diplomatsko-konzularno osoblje akreditirano u Bosni i Hercegovini, koje, prilikom ulaska u BiH, osim diplomatske iskaznice Ministarstva vanjskih poslova (tipa „D“, „MO“, „K“, „S“, „PO“, „PK“, „PP“), mora posjedovati i predočiti važeću putovnicu;
  • Službe i timove civilne zaštite kada je njihov ulazak u BiH hitan i neodgodiv;
  • Pripadnike vojnih snaga članica Sjeveroatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnici Stožera NATO-a i EUFOR-a u BiH;
  • Čelnike država i vlada i članovi njihovih izaslanstava, čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela Bosne i Hercegovine;
  • Strance koji tranzitiraju preko područja Bosne i Hercegovine, radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na području Bosne i Hercegovine.

Svi navedeni strani državljani obavezni su pridržavati se i poštovati upute i naredbe nadležnih tijela Bosne i Hercegovine, epidemioloških i zdravstvenih službi.
Ova odluka će se na graničnim prijelazima primjenjivati od subote, 12. rujna 2020. godine u 6:00 sati.

Pored navedenoga, na osnovu informacije dobivene od Granične policije Bosne i Hercegovine, vozači i suvozači teretnih vozila ne mogu boraviti duže od roka predviđenog Odlukom o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, te ukoliko se prilikom vršenja radnji graničnih provjera utvrdi da su isti prekršili navedenu odredbu, preduzimaju se radnje na utvrđivanju prekršajne odgovornosti, u skladu sa odredbama Zakona o strancima.

Share This