Obavještenje: Švicarska Konfederacija – Nova COVID-19 pravila za ulazak putnika

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u međunarodnom cestovnom prijevozu putnika da je, prema informaciji Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, u Švicarskoj Konfederaciji dana 04.12.2021. godine na snagu stupio Covid-19 Pravilnik o međunarodnom prijevozu putnika, kojim je, između ostaloga, utvrđena obaveza svim putnicima koji ulaze u Švicarsku Konfederaciju da moraju popuniti obrazac https://swissplf.admin.ch/formular i pokazati negativan SARS-CoV-2 PCR test prije ulaska u zemlju, te da se testiraju po drugi put nakon 4-7 dana.

Detaljnije informacije se mogu pronaći na linku: www.bag.admin.ch/entry.