Obavještenje – Održan zoom sastanak na temu „Naknade u transportnom sektoru u BiH – harmonizacija propisa“

 

 

Dana 29.01.2021. godine, putem zoom platforme, održan je sastanak predstavnika Sektora za transport i komunikacije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, sa predstavnicima iz transportnog sektora Privredne Komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima komore Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Sastanak je održan slijedom Zaključka sa druge sjednice Međukomorskog vijeća, imajući u vidu da su firme iz transportnog sektora u Bosni i Hercegovini suočene sa izuzetno visokim naknadama i taksama, odnosno raznim nametima koji dodatno utiču na njihovo poslovanje.

Svi učesnici sastanka su izrazili spremnost da se što prije krene sa analizom navedenih naknada i taksi, kako bi se zauzeli jasni i jedinstveni stavovi u vezi sa daljim djelovanjem prema nadležnim entitetskim i državnim organima, a sve u svrhu pronalaženja rješenja za smanjenje ili ukidanje pojedinih taksi i naknada.

Share This