Obavještenje: Objava prijedloga redova vožnje sa ispravkom

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su na web stranici Komore, na linku https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/ , objavljeni  prijedlozi redova vožnje sa ispravkom i to:

 Hrvatska–mart 2017.,– početno objavljeni na web stranici Komore dana 02.03.2017.godine,

 Slovenija–mart 2017.,–početno objavljeni na web stranici Komore dana 02.03.2017. godine,

 BIH-novembar 2017., početno objavljen na web stranici Komore dana 01.11.2017. godine,

Za gore navedene prijedloge redova vožnje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je utvrdila da ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom, te podnosiocu zahtjeva poslala Obavijest o otklanjanju nedostataka na redu vožnje. Redu vožnje sa ispravkom dodijeljena je ista početna oznaka uz dodatak ,,-lSP,,.

U skladu sa odredbama Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), na prijedlog reda vožnje sa ispravkom prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga reda vožnje (03.01.2018. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac prigovora prijevoznika OB-QMS-851-52

Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje sa ispravkom prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Uz pisani prigovor na prijedlog međuentitetskog reda vožnje sa ispravkom prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međuentitetskog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor na početni prijedlog reda vožnje (npr. početna oznaka HR-1302/17 – sadašnja oznaka HR-1302/17-ISP), ukoliko ostaje pri prigovoru, dužan je Komori dostaviti obnovljeni prigovor, pri čemu nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku, po istom predmetu.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1010000051176074 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Share This