Obavještenje: Objava prijedloga međunarodnih redova vožnje (oktobar 2019. godine)

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Komore https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/,  objavljeni objavljeni prijedlozi međunarodnih redova vožnje, koji ispunjavaju početne uvjete.

U skladu sa odredbama člana 3. stav (4) i člana 5. stav (1) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH”, broj: 7/18), prijevoznici mogu osporavati prijedlog reda vožnje, u pogledu minimalnih vremena na zajedničkim stanicama/stajalištima, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (14.10.2019. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Uz pisani akt za osporavanje prijedloga međunarodnog reda vožnje, prijevoznik je dužan dostaviti: ovjerenu kopiju važeće dozvole sa ovjerenom kopijom pripadajućeg reda vožnje uz dozvolu i dokaz o uplati naknade u postupku osporavanja.

Prijevoznici mogu koristiti Obrazac za osporavanje prijedloga međunarodnog reda vožnje OB-QMS-851-76.

Obrazac za osporavanje, sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi za obavljanje poslova ispitivanja reda vožnje, broj: 01-2-01-2-190-12/18 od 06.02.2018. godine i Instrukcije o uplati naknade za obavljanje poslova ispitivanja reda vožnje, broj: 01-5-01-5-263/18 od 07.02.2018. godine, prilikom osporavanja predloženog reda vožnje, prijevoznik je dužan uplatiti naknadu u iznosu od 100,00 KM za svaki prijedlog reda vožnje koji osporava.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1010000051176074 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija

 

Share This