Obavještenje: Objava prijedloga međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje (decembar 2017. godine)

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su na web stranici Komore, na linku https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/ , objavljeni prijedlozi međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje, koji ispunjavaju početne uvjete za učešće u postupku usklađivanja.

U skladu sa odredbama člana 4. stav (3), člana 6. stav (1) i člana 17. stav (3) Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (01.12.2017. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.
Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

U skladu sa odredbama člana 5. stav (3) i člana 6. stav (2) Pravilnika, na prijedlog međuentitetskog reda vožnje prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (01.12.2017. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.

Uz pisani prigovor na prijedlog međuentitetskog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međuentitetskog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac prigovora prijevoznika OB-QMS-851-52 

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1010000051176074 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Share This