„Obavještenje: Objava prijedloga međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje (Avgust 2015. Godine)“.

 

 

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni prijedlozi međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje, koji ispunjavaju početne uvjete za učešće u postupku usklađivanja (da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni u zatvorenoj koverti, da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni na propisanom obrascu iz Priloga 1. Pravilnika i da je dostavljen dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade troškova postupka).

U skladu sa odredbama čl. 4. i 5. stav 3. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (03.08.2015.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim međunarodnim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeću dozvolu Ministarstva ili posjeduju važeću Odluku o usklađenosti reda vožnje iz člana 10. stav 1) ovog Pravilnika, odnosno u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim međuentitetskim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeće rješenje Ministarstva.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti „Obrazac prigovora prijevoznika OB-750-99 ”

Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.
Uz pisani prigovor na prijedlog međuentitetskog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja Ministarstva sa ovjerenom kopijom registrovanog međuentitetskog reda vožnje i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj
Share This