Obavještenje: Objava prijedloga međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje

 

 

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/ objavljeni prijedlozi međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje za usklađivanje, koji ispunjavaju početne uvjete za učešće u postupku usklađivanja (da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni u zatvorenoj koverti, da su zahtjev i prijedlog reda vožnje dostavljeni na propisanom obrascu iz Priloga 1. Pravilnika i da je dostavljen dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade troškova postupka).

U skladu sa odredbama člana 5. stav 3. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (30.04.2015.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim međunarodnim i međuentitetskim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeće rješenje Ministarstva.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac „Prigovor na prijedlog reda vožnje

Uz pisani prigovor prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja Ministarstva sa ovjerenom kopijom registrovanog međunarodnog i međuentitetskog reda vožnje i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate  Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj  Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja  1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos  =100,00 KM
Vrsta uplate  ˝0˝
Broj poreznog obveznika  Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj
Share This