Obavještenje: Objava Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da je dana 13.11.2018. godine, u Službenom glasniku BiH broj: 80/18, objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o CEMT dozvolama, a koji je stupio na snagu 14.11.2018. godine.

U skladu sa odredbom člana 13 stav (4) Pravilnika o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH”, br. 52/17 i 80/18), prijevoznici kopije listova iz dnevnika vožnje, sa kopijom CMR obrasca za vožnje sa teretom, odvajaju i dostavljaju Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec, radi vođenja evidencije o korištenju dozvola.

Molimo cijenjene prijevoznike da, počev od danas (14.11.2018. godine), navedenu dokumentaciju dostavljaju: Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71000 Sarajevo.

Share This