Obavještenje: Objava osporavanih prijedloga međunarodnih redova vožnje, sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom (mart 2019. godine)

 

 

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, u skladu sa članom 3. stav (5) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), na web stranici Komore https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni osporavani prijedlozi međunarodnih redova vožnje sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, redovi vožnje kojima se osporavaju prijedlozi međunarodnih redova vožnje i tabele prijedloga međunarodnih redova vožnje, za koje Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine nije zaprimila akte za osporavanje prijedloga redova vožnje.