Obavještenje: Objava osporavanih prijedloga međuentitetskih redova vožnje, (maj 2022. godine)

 

 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, u skladu sa članom 4. Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18), na web stranici Komore https://komorabih.ba/objavljeni-prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni osporavani prijedlozi međuentitetskih redova vožnje, redovi vožnje kojima se osporavaju prijedlozi međuentitetskih redova vožnje i tabela prijedloga međuentitetskih redova vožnje za koje Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine nije zaprimila akte za osporavanje prijedloga međuentitetskih redova vožnje.

Share This