Obavještenje: Objava međunarodnog reda vožnje sa ispravkom koji je početno objavljen na web stranici Komore dana 02.11.2015. godine

 

 

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da je na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/ objavljen međunarodni red vožnje sa ispravkom, koji je početno objavljen na web stranici Komore dana 02.11.2015. godine (pod oznakom Njemačka-novembar 2015.), a za koji je Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine utvrdila da ne ispunjava uslove propisane Pravilnikom, te podnosiocu zahtjeva poslala Obavijest o otklanjanju nedostataka na redu vožnje. Redu vožnje sa ispravkom dodijeljena je ista početna oznaka uz dodatak ,,-lSP,,.

U skladu sa odredbama člana 4. stav (3) i člana 6. stav (1) Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), na prijedlog reda vožnje prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga reda vožnje (01.02.2017. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti „Obrazac prigovora prijevoznika OB-QMS-851-52 ”

Uz pisani prigovor na prijedlog međunarodnog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor na početni prijedlog reda vožnje (početna oznaka od 02.11.2015. godine D-682/15 – sadašnja oznaka D-682/15-ISP), ukoliko ostaje pri prigovoru, dužan je Komori dostaviti obnovljeni prigovor, pri čemu nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku, po istom predmetu.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.