Obavještenje: Objava međunarodnih redova vožnje sa ispravkom koji su početno objavljeni na web stranici Komore dana 02.12.2015. godine

 

 

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/ objavljeni međunarodni redovi vožnje sa ispravkom, koji su početno objavljeni na web stranici Komore dana 02.12.2015. godine (pod oznakom Njemačka decembar 2015. i Hrvatska decembar 2015.), a za koje je Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine utvrdila da ne ispunjavaju uslove propisane Pravilnikom, te podnosiocu zahtjeva poslala Obavijest o otklanjanju nedostataka na redu vožnje. Redu vožnje sa ispravkom dodijeljena je ista početna oznaka uz dodatak ,,-lSP,,.

U skladu sa odredbama člana 4. stav (3) i člana 6. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), na prijedlog reda vožnje sa ispravkom prijevoznici mogu uložiti pisani prigovor Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeću dozvolu ili važeće rješenje o usklađenosti reda vožnje iz člana 10. stav 1) Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih autobuskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH“, br. 77/14 i 7/15), u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje sa ispravkom (04.01.2017. godine) na službenoj web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti „Obrazac prigovora prijevoznika OB-QMS-851-52 ”

Uz pisani prigovor na prijedlog reda vožnje prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole Ministarstva sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registrovanog međunarodnog reda vožnje ili kopiju važećeg Rješenja o proglašenju reda vožnje usklađenim iz člana 10. stav (1) Pravilnika i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor na početni prijedlog reda vožnje (npr. početna oznaka od 02.12.2015. godine D-700/15 – sadašnja oznaka D-700/15-ISP), ukoliko ostaje pri prigovoru, dužan je Komori dostaviti obnovljeni prigovor, pri čemu nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku, po istom predmetu.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1010000051176074 – Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Share This