Obavještenje: Objava međunarodnih redova vožnje sa ispravkom iz 2013.godine, koji su na osnovu drugostepenih rješenja Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine vraćeni na ponovni postupak (septembar 2015. godine)

 

 

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni međunarodni redovi vožnje sa ispravkom iz 2013.godine, koji su na osnovu drugostepenih rješenja Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine vraćeni na ponovni postupak.

U skladu sa odredbama čl. 4. stav 3. i 17. stav 2. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (01.09.2015.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, podnijeti prigovor na prijedlog reda vožnje prijevoznika, uz primjenu člana 13. Pravilnika o načinu i postupku usklađivanja i registracije redova vožnje međunarodnog linijskog prijevoza putnika (“Službeni glasnik BiH” br. 13/13, 48/13 i 70/13).

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti Obrazac prigovora na prijedlog reda vožnje iz 2013. godine

Uz pisani prigovor prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važeće dozvole  sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registriranog reda vožnje i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor u predmetu koji se vodi pod pod istom oznakom (npr. osnovna oznaka od 09.01.2015.godine A-1/14 – sadašnja oznake A-1/14-ISP), nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku.

Prigovor na objavljeni red vožnje sa ispravkom, može se podnijeti u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redom vožnje za koji podnosilac prigovora posjeduje važeću dozvolu.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj
Share This