„Obavještenje: Objava međuentitetskih redova vožnje sa ispravkom iz 2015.godine (septembar 2015. godine)“.

 

 

Obavještavamo prijevoznike u Bosni i Hercegovini da su, na web stranici Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine https://komorabih.ba/prijedlozi-redova-voznje/, objavljeni međuentitetski redovi vožnje sa ispravkom iz 2015.godine u kojima su, na osnovu obavijesti Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, otklonjeni nedostaci na prijedlogu reda vožnje.

U skladu sa odredbama čl. 5. stav 3. Pravilnika o usklađivanju i registraciji međunarodnih i međuentitetskih redova vožnje („Službeni glasnik BiH br. 77/14 i 7/15), prijevoznici mogu, u propisanom roku od 15 dana od dana objave prijedloga redova vožnje (01.09.2015.godine) na web stranici Vanjskotrgovinske komore BiH, podnijeti prigovor u pogledu usklađenosti njegovih minimalnih vremena s registriranim redovima vožnje za koje podnosilac prigovora posjeduje važeće rješenje ili posjeduju važeću odluku o usklađenosti reda vožnje iz člana 10. stav 1) ovog Pravilnika.

Za podnošenje prigovora prijevoznici mogu koristiti „Obrazac prigovora prijevoznika OB-750-99 ”
Uz pisani prigovor prijevoznik je obavezan dostaviti ovjerenu kopiju važećeg rješenja sa ovjerenom kopijom pripadajućeg registriranog reda vožnje i dokaz o uplati naknade u postupku prigovaranja.

Prijevoznik koji je uložio prigovor u predmetu koji se vodi pod pod istom oznakom (npr. osnovna oznaka od 30.04.2015.godine BIH-43/15 – sadašnja oznake BIH-43/15-ISP), nije dužan uplatiti naknadu za rješavanje prigovora u ponovljenom postupku.

Prigovore sa pripadajućom dokumentacijom prijevoznici dostavljaju, putem pošte ili ličnom dostavom, na sljedeću adresu:
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo

U skladu sa odredbama Odluke o naknadi u postupku usklađivanja autobuskih redova vožnje (Broj: 01-2-1611-5/14, od 21.10.2014. godine), prilikom podnošenja prigovora na predloženi red vožnje, podnosilac prigovora je obavezan uplatiti naknadu u iznosu od 100 KM za podneseni prigovor po svakom redu vožnje na koji se prigovara.

Svrha uplate Naknada za rješavanje prigovora na red vožnje
Primatelj Vanjskotrgovinska komora BiH
Račun primatelja 1820000967148575 -Bor banka d.d. Sarajevo
Iznos =100,00 KM
Vrsta uplate ˝0˝
Broj poreznog obveznika Identifikacioni broj pravnog lica (ID)
Vrsta prihoda
Porezni period
Općina Nije obavezno upisati
Proračunska organizacija
Poziv na broj
Share This