Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele CEMT dozvola za 2024.godinu

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine objavilo je Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele CEMT dozvola domaćim prijevoznicima za 2024. godinu, kako na službenoj web stranici Ministarstva, tako i na portalu za cestovni prijevoz:

Pokretanje postupka raspodjele CEMT dozvola za 2024. godinu – Obavještenje (mkt.gov.ba)

MKT BiH – Portal za cestovni prijevoz – Portal za drumski prevoz (transportnedozvole.gov.ba)

U skladu sa odredbama Pravilnika o CEMT dozvolama (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine broj: 46/2021) https://www.komorabih.ba/wp-content/uploads/2021/08/Pravilnik-o-CEMT-dozvolama-46-2021.pdf u postupku raspodjele će se bodovati samo vozila Euro/6 standarda. Obzirom da je bazna kvota za Bosnu i Hercegovinu 129, a uz primjenu ITF koeficijenata koji vrijede za sve države (ITF – Međunarodni transportni forum sa sjedištem u Parizu), dolazi se do podatka da će bosanskohercegovačkim prijevoznicima biti na raspolaganju ukupno 1806 CEMT dozvola za 2024.godinu, što je povećanje za ukupno 80 CEMT dozvola u odnosu na raspodjelu za 2023.godinu.

Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom se podnose Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine u periodu od 1.09.2023.godine do 15.09.2023.godine.