Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za 2023.godinu-Francuska, Belgija, Nizozemska, Njemačka i Češka

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine je 30.12.2022.godine, na svojoj službenoj stranici http://mkt.gov.ba/ i web portalu https://www.transportnedozvole.gov.ba/obavjestenja objavilo Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Češku za 2023.godinu.

Kao što je navedeno u Obavještenju, prijevoznik koji nije učestvovao u postupku raspodjele CEMT dozvola za 2023. godinu, uz zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu, dužan je dostaviti dokumentaciju propisanu članom 7. stav (3) Pravilnika o CEMT dozvolama („Službeni glasnik BiH“, broj 46/21).

Zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu podnosi se najkasnije do 10.1.2023. godine, putem pošte, preporučeno, na adresu: Ministarstvo komunikacija i transporta BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo „Za raspodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2023. godinu“. Ovaj Zahtjev podliježe plaćanju administrativne takse u iznosu od 5,00 KM.