Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za 2022.godinu

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, objavilo je Obavještenje o pokretanju postupka raspodjele bilateralnih godišnjih dozvola za Francusku, Belgiju, Nizozemsku, Njemačku i Češku, za 2022.godinu. Kao i prethodne godine, prijevoznicima je na raspolaganju 20 godišnjih dozvola za Francusku, 5 godišnjih dozvola za Belgiju, 15 godišnjih dozvola za Nizozemsku, 30 godišnjih dozvola za Njemačku i 30 godišnjih dozvola za Češku.

Prijevoznici zainteresirani za učešće u ovom postupku raspodjele, zahtjev za dodjelu bilateralnih godišnjih dozvola za 2022. godinu mogu podnijeti na adresu Ministarstva do 31.12.2021.godine, putem pošte, preporučeno.

Predmetno Obavještenje dostupno je na službenoj web stranici Ministarstva, na sljedećem linku:

https://www.mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=94fe2302-3ecc-4c78-b6ba-41f41a33a9c8&lang=bs