Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava prijevoznike u Bosni i Hercegovini da, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o postupku usklađivanja i registracije redova vožnje, načinu i postupku izdavanja dozvole i obrascu dozvole („Službeni glasnik BiH“ broj: 7/18) i aktom Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine, broj: 05-29-5-4878-1/18 od 22.10.2018. godine, mogu dostaviti prijedloge međunarodnih redova vožnje sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, u periodu od 01.02.2019. godine do 28.02.2019. godine.

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se na propisanom obrascu Prilog 1. Pravilnika i moraju biti usaglašeni sa važećim Daljinarom sa relacijama i minimalnim vremenima vožnje u Bosni i Hercegovini, koji je objavljen, dana 12.01.2018. godine, na web stranici Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.
https://mkt.gov.ba/dokumenti/transport/cestovni_transport/registar_redova_voznje/default.aspx?id=6311&langTag=bs-BA

Prijedlozi redova vožnje dostavljaju se Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine, u zatvorenoj koverti, sa naznakom “NE OTVARATI – PRIJEDLOG MEĐUNARODNOG REDA VOŽNJE” na adresu:
Vanskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Branislava Đurđeva 10.
71000 Sarajevo

Dostavljene prijedloge međunarodnih redova vožnje sa Republikom Srbijom i Crnom Gorom, Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, će objaviti, na službenoj web stranici, najkasnije do 15. marta 2019. godine.