Obavještenje Ambasade Arapske Republike Egipat

 

 

Ambasada Arapske Republike Egipat dostavila je Vanjskotrgovinskoj /Soiljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine listu egipatskih kompanija  koje se bave proizvodnom i izvozom đubriva.Listu možete pogledati  prilogu.

Lista kompanija

Share This